Wolkerova 8
350 02 Cheb

+420 603 501 835
caran@caran.cz

STŘECHY

 

 • posouzení stavu střechy a doporučení řešení

 • úsporná varianta - provedení nového oplechování, nutné opravy komínů, přeložení a doplnění střešní krytiny pokud je to ekonomické

 • výměna střešní krytiny za novou

 • výměna oplechování

 • oprava komínů a nadstřešní částí zdiva (světlíky, atiky, vikýře atd.)

 • výměna laťování popřípadě nosných částí krovu

 • zateplení střechy

 • osazení nebo výměna střešních oken

 • provedení hromosvodů vč. revize

 • sněhové zábrany a jiné originální střešní doplňky dle přání zákazníka

 • lešení
Střecha